0%

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטית :

צוות פיקאפ גוסט פרודקשן מתחייבים לשמור על פרטיותם של משתמשי האתר.
מדיניות פרטיות זו מסבירה איזה מידע אישי פיקאפ דיג'יס תאסוף ובנוסף מסבירה כיצד פיקאפ גוסט פרודקשן מגנה על המידע האישי של המשתמש.
מדיניות פרטיות זו משולבת ומשולבת בתנאי השירות של פיקאפ דיג'יס.

"נתונים אישיים" של "מידע אישי" מוגדרים בסעיף 4 (1) ל – GDPR:

נתונים אישיים- משמעותם כל מידע הקשור לאדם טבעי מזוהה או מזוהה
אדם טבעי שניתן לזהות הוא אדם שניתן לזהותו, במישרין או בעקיפין, במיוחד בהתייחס למזהה כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה מקוון או לגורם ספציפי לפיזי, הפיזיולוגי, זהות גנטית, נפשית, כלכלית, תרבותית או חברתית של אותו אדם טבעי ".

איסוף ושימוש במידע אישי

כמשתמש, פיקאפ דיג'יס ראשית לאסוף, לאחסן ולהשתמש במידע האישי הבא:

מידע על השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו.
מידע השימוש עשוי לכלול את כתובת ה- IP שלך, המיקום הגיאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה, מערכת ההפעלה, מקור ההפניה, משך הביקור, תצוגות העמודים ונתיבי הניווט באתר, כמו גם מידע על העיתוי, התדירות והדפוס של השימוש בשירות שלך.
מקור מידע השימוש הוא מערכת מעקב האנליטיקה שלנו. ניתן לעבד מידע על שימוש זה לצורך ניתוח השימוש באתר ובשירותים.
הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר פיקוח ושיפור האתר והשירותים שלנו.
 


מידע על חשבונך ("פרטי חשבון").
פרטי החשבון עשויים לכלול את שמך וכתובת הדוא"ל שלך. ניתן לעבד את פרטי החשבון למטרות הפעלת אתר האינטרנט שלנו, מתן שירותינו, הבטחת אבטחת אתרנו ושירותינו, שמירה על גיבויים של מאגרי המידע שלנו ותקשורת איתך.
הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של האתר והעסק שלנו.

מידע הכלול בפרופיל האישי שלך באתרנו ("מידע על הפרופיל"). נתוני הפרופיל עשויים לכלול את נתוני הפרופיל עשויים להיות מעובדים לצורך הפעלת ומעקב אחר השימוש שלך באתר ובשירותים שלנו. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר [ניהול תקין של האתר והעסק שלנו.

ד-מידע אישי המסופק במהלך השימוש בשירותינו ("מידע שירות"). מידע השירות עשוי לכלול תזמון, תדירות ודפוס השימוש בשירות. ניתן לעבד את פרטי השירות לצורכי הפעלת אתרנו, מתן שירותינו, הבטחת אבטחת אתרנו ושירותינו, שמירה על גיבויים של מאגרי המידע שלנו ותקשורת איתך. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של האתר והעסק שלנו.

 

ה- מידע שאתה מפרסם לפרסום באתרנו או באמצעות שירותינו ("מידע על פרסום"). ניתן לעבד את פרטי הפרסום לצורך הפעלת פרסום כזה וניהול האתר והשירותים שלנו. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של האתר והעסק שלנו.

 

ו- מידע הכלול בכל פנייה שתגיש לנו בנוגע לסחורות ו / או שירותים ("מידע על פנייה"). ניתן לעבד את פרטי החקירה למטרות הצעה, שיווק ומכירה של סחורות ו / או שירותים רלוונטיים עבורך. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של האתר והעסק שלנו.


ז- מידע הנוגע ליחסי הלקוחות שלנו, כולל פרטי יצירת קשר עם הלקוח ("מידע על קשרי לקוחות"). המידע על קשרי לקוחות עשוי לכלול את שמך, פרטי יצירת הקשר שלך ומידע הכלול בתקשורת בינך ובין המעסיק שלך. המקור למידע על קשרי לקוחות הוא אתה או המעסיק שלך. ניתן לעבד את פרטי קשרי הלקוחות לצורך ניהול מערכות היחסים שלנו עם לקוחות, תקשורת עם לקוחות, שמירת תיעוד של תקשורת זו וקידום המוצרים והשירותים שלנו ללקוחות. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול נכון של קשרי הלקוחות שלנו.


ח- מידע הנוגע לעסקאות, לרבות רכישת סחורות ושירותים, שאתה נכנס איתנו ו / או באמצעות אתרנו ("מידע עסקה"). פרטי העסקה עשויים לכלול את פרטי ההתקשרות שלך, את פרטי הכרטיס שלך ואת פרטי העסקה. ניתן לעבד את פרטי העסקה לצורך אספקת הטובין והשירותים שנרכשו ושמירת תיעוד תקין של עסקאות אלה. הבסיס המשפטי לעיבוד זה הוא ביצוע חוזה בינך לבינינו ו / או נקיטת צעדים, לבקשתך, להתקשרות בחוזה כזה והאינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של אתרנו ועסקנו.


ט- מידע שאתה מספק לנו לצורך הרשמה להודעות הדוא"ל ו / או העלונים שלנו ("מידע על התראות"). ניתן לעבד את פרטי ההתראות לצורך שליחת ההודעות ו / או העלונים הרלוונטיים. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא ביצוע חוזה בינך לבינינו ו / או נקיטת צעדים, לבקשתך, להתקשרות בחוזה שכזה.

 

י- מידע הכלול בתקשורת שאתה שולח אלינו או מתייחס אליו ("מידע התכתבויות"). נתוני ההתכתבויות עשויים לכלול את תוכן התקשורת ומטא נתונים המשויכים לתקשורת. אתרנו ייצור את המטא נתונים המשויכים לתקשורת המתבצעת באמצעות טופסי יצירת הקשר של האתר. ניתן לעבד את נתוני ההתכתבות לצורך תקשורת איתך ושמירת רשומות. הבסיס החוקי לעיבוד זה הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו, כלומר ניהול תקין של האתר שלנו והעסק והתקשורת עם המשתמשים.
אנא אל תספק לנו נתונים אישיים של אדם אחר, אלא אם כן נבקש ממך לעשות זאת.

גילוי מידע אישי

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לדברים הבאים:

א- כל חבר בקבוצת החברות שלנו (המשמעות היא חברות הבת שלנו, חברת האחזקות האולטימטיבית שלנו וכל חברות הבת שלה) ככל שהדבר נחוץ באופן סביר למטרות, ועל הבסיסים החוקיים המפורטים במדיניות זו.

ב-מבטחים ו / או יועצים מקצועיים ככל שיהיה צורך סביר לצורך קבלת או שמירה על כיסוי ביטוחי, ניהול סיכונים, קבלת ייעוץ מקצועי, או ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות, בין אם בהליכי משפט ובין אם בהנהלה או מנהלית הליך מחוץ לבית המשפט.

ג-ספקים או קבלני משנה ככל שנחוצים באופן סביר למטרות, ועל בסיסים משפטיים, המפורטים במדיניות זו.

ד-ספקי שירותי תשלום רק במידה הדרושה לצורך עיבוד התשלומים שלך, החזר תשלומים כאלה וטיפול בתלונות ובשאילתות הנוגעות לתשלומים ולהחזרים כאלה. תוכל למצוא מידע על מדיניות הפרטיות ושיטות הפרטיות של ספקי שירותי התשלום ב- PAYPAL.

בנוסף לגילויים הספציפיים של נתונים אישיים המפורטים בסעיף זה, אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך כאשר גילוי כזה נחוץ לצורך עמידה בחובה החוקית שאנו כפופים לה, או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים. של אדם טבעי אחר. אנו עשויים גם לחשוף את המידע האישי שלך כאשר גילוי כזה נחוץ לצורך ביסוס, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות, בין אם בהליכים בבית משפט ובין אם בהליך מנהלי או מחוץ לבית המשפט.

שמירה ומחיקה של נתונים אישיים

נתונים אישיים שאנו מעבדים לכל מטרה או מטרה כלשהם לא יישמרו יותר מהנדרש למטרה זו או למטרות אלה. אנו עשויים לשמור את המידע האישי שלך כאשר שמירה כזו נחוצה לצורך עמידה בחובה החוקית שאנו כפופים לה, או על מנת להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על האינטרסים החיוניים של אדם טבעי אחר.

מדיניות מעקב

אנו משתמשים בטכנולוגיות מעקב. ניתן להשתמש בטכנולוגיות אלה לניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תנועות המשתמשים סביב האתרים וכדי לאסוף מידע דמוגרפי על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקבל דוחות המבוססים על שימוש בטכנולוגיות אלה על ידי חברות כאלה על בסיס פרטני כמו גם מצטבר. השותפים שלנו עשויים גם להשתמש בטכנולוגיות כאלה כדי להעביר אליך פרסומות כמתואר להלן. EDM GP אמנם מכבד את הפרטיות של המשתמשים שלנו, אך איננו יכולים להגיב לאיתור לא לעקוב אחר אותות שנקבעו על ידי הדפדפן של המשתמש כרגע. אתר זה משתמש ב- Hotjar, כלי ניתוח למעקב אחר פעילות המשתמשים, תוכן העמוד, לחיצה / מגע, תנועה, גלילה ופעילות הקשה (במקרים מסוימים). אם אתה נמצא באירופה, כתובת ה- IP שלך, פעילות הקשות והמידע האישי שלך לעולם לא נשמרים או משותפים עם צדדים שלישיים כלשהם. אם ברצונך לבטל את הסכמתך ל- Hotjar, תוכל לעשות זאת בכתובת http://www.hotjar.com/opt-out.


מדיניות עוגיות

קובץ cookie הוא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן על ידי הדפדפן. המזהה נשלח חזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.
עוגיות עשויות להיות עוגיות "קבועות" או עוגיות "הפעלה": עוגייה קבועה תישמר על ידי דפדפן אינטרנט ותישאר תקפה עד לתאריך התפוגה שנקבע, אלא אם כן היא תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; לעומת זאת, קובץ cookie של הפעלה יפוג בתום הפעלת המשתמש, כאשר דפדפן האינטרנט נסגר. עוגיות בדרך כלל אינן מכילות מידע שמזהה משתמש באופן אישי, אך מידע אישי שאנו שומרים אודותיך עשוי להיות מקושר למידע השמור בקובצי Cookie ומתקבל.

 


אנו משתמשים בעוגיות למטרות הבאות:

א-אימות – אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לזהות אותך בעת ביקורך באתר האינטרנט שלך וכשאתה מנווט באתרנו;

ב-סטטוס – אנו משתמשים בעוגיות כדי לעזור לנו לקבוע אם אתה מחובר לאתר שלנו;

ג-התאמה אישית – אנו משתמשים בעוגיות לאחסון מידע אודות העדפותיך ולהתאמה אישית של האתר עבורך;

ד- אבטחה – אנו משתמשים בקובצי Cookie כמרכיב של אמצעי האבטחה המשמשים להגנה על חשבונות משתמשים, כולל מניעת שימוש במרמה של אישורי הכניסה, וכדי להגן על אתר האינטרנט שלנו ושירותינו באופן כללי;

ה- פרסום – אנו משתמשים בעוגיות כדי לעזור לנו להציג פרסומות שיהיו רלוונטיות עבורך;

ו-ניתוח – אנו משתמשים בעוגיות כדי לעזור לנו לנתח את השימוש והביצועים באתר ובשירותים שלנו; ו

ז- הסכמת קובצי Cookie – אנו משתמשים בקובצי Cookie לאחסון ההעדפות שלך ביחס לשימוש בקובצי Cookie באופן כללי יותר.

ספקי השירות שלנו משתמשים בקובצי Cookie ועוגיות אלה עשויות להיות מאוחסנות במחשב שלך בעת ביקורך באתרנו.

אנו משתמשים ב- Google Analytics כדי לנתח את השימוש באתר שלנו. Google Analytics אוספת מידע על השימוש באתר באמצעות קובצי Cookie. המידע שנאסף הנוגע לאתר שלנו משמש ליצירת דוחות אודות השימוש באתר שלנו. מדיניות הפרטיות של גוגל זמינה בכתובת: https://www.google.com/policies/privacy/.

אנו מפרסמים פרסומות מבוססות עניין של Google באתר שלנו. אלה מותאמים על ידי גוגל כדי לשקף את תחומי העניין שלך. כדי לקבוע את תחומי העניין שלך, גוגל תעקוב אחר התנהגותך באתר שלנו ובאתרים אחרים ברחבי האינטרנט באמצעות קובצי Cookie. תוכל להציג, למחוק או להוסיף קטגוריות עניין המשויכות לדפדפן שלך על ידי ביקור בכתובת: https://adssettings.google.com. תוכל גם לבטל את הסכמתך לקובץ ה- cookie של רשת השותפים של AdSense באמצעות הגדרות אלה או להשתמש במנגנון ביטול ההסכמה של קובץ ה- cookie של יוזמת הפרסום ברשת בכתובת: http://optout.networkadvertising.org. עם זאת, מנגנוני ביטול ההסכמה עצמם משתמשים בקובצי Cookie, ואם תנקה את העוגיות מהדפדפן שלך ביטול ההסכמה שלך לא יישמר. כדי להבטיח שמירה על ביטול הסכמה לגבי דפדפן מסוים, כדאי לך לשקול להשתמש בתוספים של דפדפן Google הזמינים בכתובת: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל עוגיות ולמחוק עוגיות. השיטות לעשות זאת משתנות מדפדפן לדפדפן, ומגרסה לגרסה. עם זאת תוכל לקבל מידע עדכני אודות חסימת ומחיקת עוגיות באמצעות קישורים אלה:

(א) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=iw (Chrome);

(ב) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(ג) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (אופרה);

(ד) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(ה) https://support.apple.com/kb/PH21411 (ספארי); ו

(ו) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

לחסימת כל קובצי ה- cookie תהיה השפעה שלילית על השימושיות של אתרים רבים. אם תחסום קובצי Cookie, לא תוכל להשתמש בכל התכונות באתר שלנו.

תיקונים

אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה באתרנו. עליך לעיין בדף זה מדי פעם כדי לוודא שאתה מרוצה מכל שינוי במדיניות זו. אנו עשויים להודיע ​​לך על שינויים במדיניות זו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכת ההודעות הפרטית באתר האינטרנט שלנו.

Play Cover Track Title
Track Authors